فهرست

خبر

ساری شهرستان ساری
نام کتابخانه : آزادگان ساری شهرستان : ساری
روستا/ شهر: ساری سال تاسیس : 1373
شماره تماس کتابخانه : 01133259509 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : خیابان فرهنگ- خیابان سعدی- کتابخانه آزادگان ساری
آدرس وبلاگ : Azadeganpl.blogfa.com
Koodakazadeganlibray.blogfa.com
آدرس ایمیل : azadeganpl@gmail.com
آدرس اینستاگرام : azadeganpl آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 2200 کد پستی : 4818847915
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1399
نام مسئول کتابخانه : صدیقه صداقت کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09117122419 تعداد نیروی همکار : 9
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 2642 تعداد منابع (آخرین آمار) : 59249
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش ناشنوایان************************************
نام کتابخانه: ابن شهرآشوب ساروی شهرستان : ساری
روستا/ شهر: ساری سال تاسیس : 1343
شماره تماس کتابخانه: 33360028 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : ساریخیایان جمهوری اسلامی- روبروی پاساژ چهلستونکوچه میرمشهد
آدرس وبلاگ : http://libraryshahrashoob.blogfa.com
http://kodaklibraryshahrashob.blogfa.com: بخش کودک کتابخانه
آدرس ایمیل : shahrashooblib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Ketabkhane_shahrashub آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 1350 مترمربع کد پستی : 4816646346
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 1384
نام مسئول کتابخانه : سیدمحمد طاهری کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09119560395 تعداد نیروی همکار : 9
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 2534 تعداد منابع(آخرین آمار): 56904
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
نابینایان/ مازندران شناسی/ نسخ خطی/ بخش کودک
************************
 
نام کتابخانه : جمعیت هلال احمر شهرستان : ساری
روستا/ شهر: ساری سال تاسیس : 1350
شماره تماس کتابخانه : 01133283045 داخلی: 213 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : ساری – بلوار امام رضا –ساختمان هلال احمر
آدرس وبلاگ : - آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : - آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 400 کد پستی : 4818189618
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1399
نام مسئول کتابخانه : کبری افضلی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09393090626 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 2000 تعداد منابع (آخرین آمار) : 10000
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
آموزش مهارت کمک های اولیه برای کلیه اعضا با اهدای مدرک


*********************
 
نام کتابخانه : شهید مطهری زندان ساری شهرستان : ساری
روستا/ شهر: تیرکلا سال تاسیس : 1390
شماره تماس کتابخانه : 33832358 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : ساری – روستای تیرکلا
آدرس وبلاگ : - آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : - آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 120 کد پستی : 4849112345
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1396
نام مسئول کتابخانه : علی خدیو کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09111582942 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 470 تعداد منابع (آخرین آمار) : 13609
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
کلاس های آموزشی – کارگاههای اشتغال زایی- کلاس های ورزشی
************************
 
نام کتابخانه: مرحوم حاج عیسی رضایی شهرستان : ساری
روستا/ شهر: عرب محله سال تاسیس : 1395
شماره تماس کتابخانه: 01133685991 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : ساری-جاده دریا سه راه لاریم به بابلسر روستای عرب محله
آدرس وبلاگ : eisa-rezaei-Library آدرس ایمیل : arabmahalelib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Ketabkhane_rezaei آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 150متر مربع کد پستی : 4818186746
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: -
نام مسئول کتابخانه : مهدیه اسدی کد ملی: 2080763520
تلفن همراه مسئول : 09906804844 تعداد نیروی همکار : -
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 487 تعداد منابع(آخرین آمار): 4324
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
-

********************************
 
نام کتابخانه : پردیس دانش شهرستان : ساری
روستا/ شهر: ساری سال تاسیس : 1388
شماره تماس کتابخانه : 33358178 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : ساری-میدان امام-کیلومتر 2 جاده ی جویبار-انتهای خیایان بوستان-جلوتر از حسینیه روستای آبکسر
آدرس وبلاگ : - آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : - آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 100 کد پستی : -
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1390
نام مسئول کتابخانه : محبوبه عابدینی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09111561152 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 160 تعداد منابع (آخرین آمار) : 4928
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )

***************************
 
نام کتابخانه : ولیعصر (عج) شهرستان : ساری
روستا/ شهر: کیاسر سال تاسیس : 1362
شماره تماس کتابخانه : 01133422460 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران-ساری- کیاسر-خیابان شهید یوسفی-کوچه شقایق5
آدرس وبلاگ : Libkiasar.blofa.com آدرس ایمیل : kiasarlib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Ketabkhane_kiasar آدرس کانال بله : Ble.ir/900097890
مساحت کتابخانه : 317 کد پستی : 4831836586
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 29/10/1399
نام مسئول کتابخانه : عباس اکبری کیاسری کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09114767680 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 220 تعداد منابع (آخرین آمار) : 18530عنوان-23286 نسخه
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
*******************
نام کتابخانه: کتابخانه عمومی دکتر سید نجات حسینی شهرستان : ساری
روستا/ شهر: ساری-روستای کردخیل سال تاسیس : 1394
شماره تماس کتابخانه: 01133024363 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : استان مازندران-شهرستانساری-روستای کردخیل-خیابان آزادگان
آدرس وبلاگ : Drnejathosseinilibrary.blogfa.com آدرس ایمیل : Kordekheillib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : ketabkhane.drhosseini آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 250 کد پستی : 4813119575
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: -
نام مسئول کتابخانه : سیده ساناز حسینی کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09115454427 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 382 تعداد منابع(آخرین آمار): 4110
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
مازندران شناسی
****************************
 
نام کتابخانه : اهل بیت ساری شهرستان : ساری
روستا/ شهر: ساری سال تاسیس : 1390
شماره تماس کتابخانه : 01133265034 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : میدان شهدا-جنب مسلا-مجتمع فرهنگی اهل البت-کتابخانه عمومی اهل البیت
آدرس وبلاگ : Ahlebeytlibrarysari.blogfa.com آدرس ایمیل : Ahlebeit.lib@gmial.com
آدرس اینستاگرام : Ahlebeit.lib@gmial.com آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 430 کد پستی : 4817733131
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1399
نام مسئول کتابخانه : سید مجید زمانیان سنگدهی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09360821061 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 312 تعداد منابع (آخرین آمار) : 1305
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
*******************************
 
نام کتابخانه : مرحوم حاج فتاح مهدوی شهرستان : ساری
روستا/ شهر: فریم سال تاسیس : 1390
شماره تماس کتابخانه : 01133623966 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : دودانگه-فریم شهر-کوچه کتابخانه
آدرس وبلاگ : Mahdavilibrary. blogFa.com آدرس ایمیل : fattahlib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : dodangeh-library آدرس کانال بله : ___________
مساحت کتابخانه : 640 کد پستی : 4831417451
تلفکس : 01133623966 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : _____________
نام مسئول کتابخانه : معصومه زلیکانی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09114747987 تعداد نیروی همکار : ___________
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 131 تعداد منابع (آخرین آمار) : 9،223
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
___________________
**********************
 
نام کتابخانه : مرکز ساری شناسی شهرستان : ساری
روستا/ شهر: ساری سال تاسیس : 1387
شماره تماس کتابخانه : 33303335 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : ساری – خیابان قارن – کوچه قارن 9
آدرس وبلاگ : - آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : @sarishenasi_lib آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 1200 کد پستی : 4818658816
تلفکس : 011-33323260 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1395
نام مسئول کتابخانه : دکتر حسین اسلامی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09111531356 تعداد نیروی همکار : 6
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : تعداد منابع (آخرین آمار) : 23380
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
دیوار مهربانی کتاب – کارگاه آموزشی – اتاق ویژه برنامه های فرهنگ (نقد کتاب، حافظ خوانی، و ...)
*************************************
نام کتابخانه: کتابخانه شهید سید مجتبی علمدار شهرستان : ساری
روستا/ شهر: ساری سال تاسیس : 1389
شماره تماس کتابخانه:  33225996 -011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : ساری بلوار کشاورز پارک شمس
آدرس وبلاگ : http://libraryshahidalamdar.blog.ir آدرس ایمیل : alamdarlib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Shahid_alamdarlib آدرس کانال بله : 0
مساحت کتابخانه : 150  متر مربع
کد پستی : 4813689149
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 0
نام مسئول کتابخانه : زرین تاج باقری کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 9116394560 تعداد نیروی همکار : 3نفر
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 555 تعداد منابع(آخرین آمار):
15100
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
-