فهرست

خبر

بابل شهرستان بابل
نام کتابخانه: کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) شهرستان : بابل
روستا/ شهر: بابل سال تاسیس : 1393
شماره تماس کتابخانه: 01132255042 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بابل جاده قائمشهر- خداداد 25- کتی غربی- کوچه گاوزن 9
آدرس وبلاگ : bagheralolomal آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : @lib-bagerralolomal-babol آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 407 متر مربع کد پستی : 4716646766
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: دی 1399
نام مسئول کتابخانه : فاطمه فلاح نجف آبادی کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09112182593 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 404 تعداد منابع(آخرین آمار): 13507
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
مازندران شناسی

*********************
نام کتابخانه : مرحوم سیدحسین کیانژاد شهرستان : بابل
روستا/ شهر: زرگرشهر سال تاسیس : 1391
شماره تماس کتابخانه : 32563778-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : زرگرشهر- لاله5- جنب دفتر امام جمعه
آدرس وبلاگ : http://zargarshahrpublib.blogfa.com/ آدرس ایمیل : Zargarshahrpublib.babol
آدرس اینستاگرام : Lib_kiyanezhad‌‌‌_zarqarshahr آدرس کانال بله : http://bie.ir/zargarshahrpublibbabol
مساحت کتابخانه : 451 کد پستی : 41436-47583
تلفکس : 32563778 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1/10/99
نام مسئول کتابخانه : صدیقه حبیبی خاکی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113129671 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 166 تعداد منابع (آخرین آمار) : 11920
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
ندارد

************************
نام کتابخانه: شهید عشقعلی آقاجانی شهرستان : بابل
روستا/ شهر: روستای مرزون آباد سال تاسیس : 1394
شماره تماس کتابخانه: 32054186 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بابل-مرزون آباد-درویشخیل جنب مخابرات محل
آدرس وبلاگ : Sheapl.mihanblog.com آدرس ایمیل : aghajani.library@gmail.com
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/aghajani-library-babol آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه :  350 متر کد پستی : 4749119473
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 10/7/1399
نام مسئول کتابخانه : شهیده آقاجانی کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09372666183 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 527 تعداد منابع(آخرین آمار): 7858
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
-

*************************
 
نام کتابخانه: حجربن عدی شهرستان : بابل
روستا/ شهر: گتاب سال تاسیس : 1392
شماره تماس کتابخانه: 01132456217 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بابل- جاده شهید صالحی- گتاب- خ باب الحوائج- جنب مسجدامام حسن مجتبی
آدرس وبلاگ : gatablibrary.blogfa.com آدرس ایمیل : librarygatab@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib_gatab_babol آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 750متر کد پستی : 4717367344
تلفکس : 01132456218 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه:
نام مسئول کتابخانه : مرضیه سلمانی جلودار کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09119079411 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 250 تعداد منابع(آخرین آمار): 14742
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )

************************
 
نام کتابخانه: شهیدان نجاریان شهرستان : بابل
روستا/ شهر: بابل سال تاسیس : 1386
شماره تماس کتابخانه: 01132362100 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بابل میدان جهاد معلم 1 کوچه کتاب
آدرس وبلاگ : Najarianpl.blogfa.com آدرس ایمیل : najariyanlib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib_najjaryan_babol@ آدرس کانال بله : https://ble.ir/babolirtualreaders
مساحت کتابخانه : 1505 کد پستی : 4714814111
تلفکس : 01132311325 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه:
نام مسئول کتابخانه : هابیل طهماسبی کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09112111984 تعداد نیروی همکار : 10
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 1660 تعداد منابع(آخرین آمار): 65000
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
چاپ سنگی و سربی، نابینایان، ناشنوایان، مازندران شناسی، کودک

************************
 
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی تابان دهک شهرستان : بابل
روستا/ شهر: دهک-بابل سال تاسیس : 1393
شماره تماس کتابخانه : 01132277220 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بابل-جاده جدید بابل آمل-روستای دهک
آدرس وبلاگ : Tabanlibrary.blogfa.com آدرس ایمیل : libtaban@chmail.ir
آدرس اینستاگرام : Lib_taban_babol آدرس کانال بله : ندارد
مساحت کتابخانه : 200 کد پستی : 4718176913
تلفکس : ندارد تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1399/10
نام مسئول کتابخانه : پژمان غلامپور دهکی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113146800 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 38 تعداد منابع (آخرین آمار) : 4114
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )

***********************
 
نام کتابخانه : امام جعفر صادق (ع) شهرستان : بابل
روستا/شهر: روستای امیرده سال تاسیس : 1396
شماره تماس کتابخانه : 01132027359 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران، شهرستان بابل, بخش بندپی شرقی، سه راه ناریوران، روستای امیرده
آدرس وبلاگ : http//:www.126086.samanpl.ir آدرس ایمیل : p.lib.imamsadegh.babol@gmail.com
آدرس اینستاگرام : @lib_imamsadegh_babol آدرس کانال بله : _
مساحت کتابخانه : 147 متر مربع کد پستی : 4755148916
تلفکس : 01132027359 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : نو ساز می باشد
نام مسئول کتابخانه : محمد رضانژاد امیردهی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09115930734 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 70 تعداد منابع (آخرین آمار) : 2442
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
ندارد
***************************
 
نام کتابخانه : شهید بابایی شهرستان : بابل
روستا/ شهر: روستای بیشه سر سال تاسیس : 1399
شماره تماس کتابخانه : 01132546126 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : جاده بابل به بهنمیر-روستای پایین بیشه سر-جنب قبرستان بقیع
آدرس وبلاگ : http://shahidbabayilibrary.blogfa.com/ آدرس ایمیل : sh.babayi.library@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib_shahidbabayi_babol آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 500 کد پستی :
تلفکس : تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : نوساز
نام مسئول کتابخانه : ابراهیم تقوی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09331277625 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 16 تعداد منابع (آخرین آمار) : 1171
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )

**********************
 
نام کتابخانه: شیخ لطف الله طاهری شهرستان : بابل
روستا/ شهر: خشرودپی سال تاسیس : 1374
شماره تماس کتابخانه: 01132521644 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بابل- بندپی غربی- شهر خشرودپی-خیابان شهید داداش نیا-جنب کانون تربیتی شهید میرصلحدار
آدرس وبلاگ : http://taheribabol.blogfa.com آدرس ایمیل : Taherilibrary1374@gmail.com
آدرس اینستاگرام : http://i.instagram.com/lib_taheri_khushroodpey آدرس کانال بله : http://ble.ir/taheri_library1374
مساحت کتابخانه : 750متر مربع کد پستی : 4733135644
تلفکس : 01132522344 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 1397
نام مسئول کتابخانه : عذرا کبودتبار کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09118991765 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 323 تعداد منابع(آخرین آمار): 22121
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
مازندران شناسی

***************************
 
نام کتابخانه : آیت الله هادی روحانی(ره) شهرستان : بابل
روستا/ شهر: بابل سال تاسیس : 1378
شماره تماس کتابخانه : 32296335
32201809
مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : بابل- خیابان آیت الله روحانی- جنب حوزه علمیه خاتم الانبیاء(صدر)
آدرس وبلاگ : http://rouhanilib.blog.ir/ آدرس ایمیل : rouhanilib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : lib_rouhani_babol آدرس کانال بله : کتابخانه عمومی آیت الله روحانی
مساحت کتابخانه : 4100 کد پستی : 93631-47137
تلفکس : تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : هادی اوزرودی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09112171069 تعداد نیروی همکار :  10 نفر (با مسئول)
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 7485 فعال و غیر فعال
تعداد منابع (آخرین آمار) : 70000
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
نسخ خطی، چاپ سنگی و آرشیو نشریات
********************
 
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی مرحوم خانپور شهرستان : بابل
روستا/ شهر شهر مرزیکلا سال تاسیس : 1391
شماره تماس کتابخانه : 7-01132638156 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بخش بابلکنار شهر مرزیکلا سه راهی درازکلا
آدرس وبلاگ :
library-marzikola.blogfa.com
آدرس ایمیل : p.lib.marzikola.babol@gmail.com
آدرس اینستاگرام : @lib_khanpour_marzikola آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 700 کد پستی : 68696-47561
تلفکس : 01132638156 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 10/12/99
نام مسئول کتابخانه : محمد فیروزی مجد کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09112181267 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 46 تعداد منابع (آخرین آمار) : 8442
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی- بخش کودک- بخش مرجع-