فهرست

خبر

بهشهر شهرستان بهشهر
نام کتابخانه : کتابخانه شهید مطهری(ساختمان قلچی) شهرستان : بهشهر
روستا/ شهر: روستای زاغمرز سال تاسیس : 1398
شماره تماس کتابخانه : 01134613321 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : خیابان فرهنگ – روبروی مدرسه شیخ عطار- کوچه شهید تقی زاده
آدرس وبلاگ : Zaghmarzlib.blagfa.com آدرس ایمیل : akbarzadeh@gamil.com
آدرس اینستاگرام : Zaghmarz.lib آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 400 کد پستی : 4854116468
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 10/12/1399
نام مسئول کتابخانه : اعظم اکبرزاده کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09119604355 تعداد نیروی همکار : تک کتابدار
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 218 تعداد منابع (آخرین آمار) : 2414
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-

***
 
بهشهر شهرستان : کتابخانه عمومی شهید ابوالقاسم محمدیان خلیل شهر نام کتابخانه
1392 سال تاسیس: شهر روستا/ شهر
نهادی مشارکتی/ نهادی 01134649511 شماره تماس کتابخانه
استان مازندران- شهرستان بهشهر-
خلیل شهر- رباط – خیابان کتاب
آدرس کتابخانه
Sadaty13911393@mailfa.com آدرس ایمیل http://behlib5.blogfa.com آدرس وبلاگ
www.baleh.narjes.sadaty آدرس کانال بله @Khalilshahr.library آدرس اینستاگرام
4861363376 کد پستی 750متر مساحت کتابخانه
------- تاریخ اخرین بهسازی کتابخانه 01134649512 تلفکس
2181308411 کد ملی سیده نرجس خاتون ساداتی اشرفی نام مسیول کتابخانه
1 تعداد نیروی همکار 09364763725 تلفن همراه مسیول
9607 تعداد منابع (آخرین آمار) 768 تعداد اعضا (اخرین امار)
------ بخش های ویژه در کتابخانه

******************

نام کتابخانه:

کتابخانه آیت الله اسد الله فاضلی

شهرستان:
 
بهشهر

روستا/شهر

روستای بیشه بنه

سال تاسیس:

1376

شماره تماس کتابخانه:

01134682343

مشارکتی/نهادی:

نهادی

آدرس کتابخانه:

روستای بیشه بنه مرکز بخش یا نه سر کوچه ارشاد

آدرس وبلاگ:

behlib4.blogfa.com

آدرس ایمیل:

Fatemehyousefi3367@yahoo.com

آدرس اینستاگرا:

Library-fazeli76

آدرس کانال بله:

Fatemeh.yousefi

مساحت کتابخانه:

450

کدپستی:

4867111139

تلفکس:

01134682343
تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه:
1399

نام مسئول کتابخانه:

فاطمه یوسفی

کدملی:

 

تلفن همراه مسئول:

09195293952

تعداد نیروی همکار:

-

تعداد اعضا(آخرین آمار)

202

تعداد منابع(آخرین آمار):

12.266

بخش های ویژه در کتابخانه(مثال:نابینایان/ناشنوایان/مازندران شناسی/...)

-

***********************
 
نام کتابخانه کتابخانه آیت الله محمد جواد ایازی رستمکلا شهرستان بهشهر
روستا/شهر رستمکلا/بهشهر سال تاسیس 1356
شماره تماس کتابخانه 01134632322 مشارکتی/نهادی نهادی
آدرس کتابخانه مازندران-بهشهر-رستمکلا-خیابان 24 متری شهرداری
آدرس بلاگ Rostamlibblagfa.com آدرس ایمیل Rezvanrostami59@yahoo.com
آدرس اینستاگرام Rostamkola.library آدرس کانال بله
مساحت کتابخانه 693 کد پستی 4856157554
تلفکس 01134632322 تاریخ آخرین بهسازی
نام مسئول کتابخانه رقیه رضوان رستمی کد ملی
تلفن همراه مسئول 09355805216 تعداد نیروی همکار 3
تعداد اعضای(آخرین آمار( 734 تعداد منابع(آخرین منابع) 19343
بخش های ویژه در کتابخانه

************************
 
نام کتابخانه کتابخانه شهیدسیدعبدالکریم هاشمی نژاد شهرستان بهشهر
روستا/شهر بهشهر سال تاسیس 1347
شماره تماس کتابخانه 01134533511 مشارکتی/نهادی نهادی
آدرس کتابخانه مازندران-بهشهر-بلوار شهید هاشمی نژاد-جنب پارک22 بهمن
آدرس بلاگ Behlib1.blogfa.com آدرس ایمیل Jafarimaryam_1356@yahoo.com
آدرس اینستاگرام hasheminejad_lib آدرس کانال بله
مساحت کتابخانه 1200متر کد پستی 4851843161
تلفکس 01134533511 تاریخ آخرین بهسازی
نام مسئول کتابخانه مریم جعفری کد ملی
تلفن همراه مسئول 09179336525 تعداد نیروی همکار 8
تعداد اعضای(آخرین آمار( 1103 تعداد منابع(آخرین منابع) 42249
بخش های ویژه در کتابخانه بخش روشندلان

***************************
نام کتابخانه : شیخ فضل الله تفضلی شهرستان : بهشهر
روستا/ شهر: ---- سال تاسیس : 1383
شماره تماس کتابخانه : 01134571313 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : خ- پیشوا- کوچه مرحوم تفضلی
آدرس وبلاگ : behlib1380.blogfa.com آدرس ایمیل : Masumeh1360@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Behshartafazoli1383_lib آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 490 کد پستی : 4851843161
تلفکس : 01134572626 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : مریم عالی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09101050785 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 854 تعداد منابع (آخرین آمار) : 29373
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش کودک-بخش دیداری شنیدلری-بخش مرجع