فهرست

خبر

تنکابن شهرستان تنکابن
نام کتابخانه: شهید فرهاد حاجی آقایی شهرستان : تنکابن
روستا/ شهر: خرم آباد سال تاسیس : 1349
شماره تماس کتابخانه: 01924253045 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : تنکابن  خرم آباد  خیابان  شهید فتحعلی نژاد  داخل پارک شهر
آدرس وبلاگ : libkhoramabad.blogfa.com آدرس ایمیل : libkhoramabad@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Khoramabad.pl آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 240 کد پستی : 41466-46851
تلفکس : 01924256844 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 1385
نام مسئول کتابخانه : مرجانه باطبی کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09112911597 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 488 تعداد منابع(آخرین آمار): 17869
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
-
****************************
نام کتابخانه : علامه تنکابنی شهرستان : تنکابن
روستا/ شهر: تنکابن سال تاسیس : 1342
شماره تماس کتابخانه : 54222090 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : تنکابن/خیابان علامه/کوچه شهریار/کتابخانه علامه
آدرس وبلاگ : Allametonja.mihanblog.com آدرس ایمیل : Toneka.alameh@gmil.com
آدرس اینستاگرام : Allameh.tonekaboni.pl آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 142 کد پستی : 46818-47549
تلفکس : 54238715 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1398
نام مسئول کتابخانه : پروین سرایی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113942419 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 724 تعداد منابع (آخرین آمار) : 21474
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
*****************************
نام کتابخانه : پیامبر اعظم (ص) شهرستان : تنکابن
روستا/ شهر: تنکابن سال تاسیس : 1380
شماره تماس کتابخانه : 54234855 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : تنکابن، خیابان جمهوری، کوچه سجاد، جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
آدرس وبلاگ :
tonekapal.blogfa.com
آدرس ایمیل : Lib.tonekabon2@gmail.com
آدرس اینستاگرام : payambarazam.pl آدرس کانال بله : ـ
مساحت کتابخانه : 550 کد پستی : 4681775794
تلفکس : 54236311 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1397
نام مسئول کتابخانه : نیره نظرپاک کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09112924143 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 578 تعداد منابع (آخرین آمار) : 28021
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
************************
 
نام کتابخانه: شهدای کترا شهرستان : تنکابن
روستا/ شهر: روستا سال تاسیس : 1394
شماره تماس کتابخانه: 01154352130 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : تنکابن- ننشتارورد -روستای کترا خیابان شهید اوجانی-  بعد ازبازارکوچه مولانا کتابخانه عمومی شهدای کترا
آدرس وبلاگ : www.ketabkhanehkotra.blogfa.com آدرس ایمیل : Moghadam.hesam@yahoo .com
آدرس اینستاگرام : library_kotra آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 348 کد پستی : 13111-46761
تلفکس : 0 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه:
نام مسئول کتابخانه : حسام گلیجانی مقدم کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09119910595 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 184 تعداد منابع(آخرین آمار): 5352
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
0
***************************
نام کتابخانه: آل طاها شهرستان : تنکابن
روستا/ شهر: روستا سال تاسیس : 1395
شماره تماس کتابخانه: 01154333840 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : تنکابن- شیرود-لزربن-خیابان شهید زعفری-جنب مسجد
آدرس وبلاگ : http:altahalazarbon.mihanblog.com آدرس ایمیل : altaha.56@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : Aletaha.lib آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 2300 کد پستی : 4686116015
تلفکس : 0 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه:
نام مسئول کتابخانه : محبوبه پوراهنگریان کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09355780699 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 266 تعداد منابع(آخرین آمار): 9367
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
0
***************************************
نام کتابخانه : شهدای نشتارود شهرستان : تنکابن
روستا/ شهر: شهر سال تاسیس : 1352
شماره تماس کتابخانه : 01154262292 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : نشتارود-خ 17 شهریور-جنب آتش نشانی-کتابخانه شهدای نشتارود
آدرس وبلاگ : nashtalib51.blogfa.com آدرس ایمیل : libnashta@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : @libnashta.pl آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 268 کد پستی : 4683135651
تلفکس : 01154266615 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1375
نام مسئول کتابخانه : بهناز هادی پور کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09111969236 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 416 تعداد منابع (آخرین آمار) : 22387
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-