فهرست

خبر

جویبار شهرستان جویبار
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی شهید  رضا کاکو شهرستان : جویبار
روستا/ شهر: جویبار سال تاسیس : 1375
شماره تماس کتابخانه : 01142542377 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : جویبار- خیابان امام کوجه شهید کاکو
آدرس وبلاگ : Kakopl.blogfa.com آدرس ایمیل : kakopl044@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib-kako-jouybar آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 600 کد پستی : 4771778156
تلفکس : 01142533733 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 30/08/1399
نام مسئول کتابخانه : زهرا استادی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09354259346 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 1410 تعداد منابع (آخرین آمار) : 25561
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی

******************************
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی حجه الاسلام اکبریان شهرستان : جویبار
روستا/ شهر: شهر کوهی خیل سال تاسیس : 1376
شماره تماس کتابخانه : 01142562441 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : کوهی خیل خیابان شهید فلاح
آدرس وبلاگ : Akbarian.blogfa.com آدرس ایمیل : Akbarian020@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib-akbarian-kohikheyl آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 125 کد پستی : 4776156199
تلفکس : 01142562441 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 20/11/1399
نام مسئول کتابخانه : علی دائمی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09395201541 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 240 تعداد منابع (آخرین آمار) : 10178
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-
*******************************
 
نام کتابخانه : کتابخانه مشارکتی میر عیسی هاشمیان شورکا شهرستان : جویبار
روستا/ شهر: روستای شورکا سال تاسیس : 1390
شماره تماس کتابخانه : 01142528514 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : جویبار روستای شورکا کوچه شهید اسفندسر
آدرس وبلاگ : Shourkapl.blogfa.com آدرس ایمیل : 314bagheri@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib-hashemian-shurka    آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 400متر مربع کد پستی :
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : خانم ام البنین باقری کد ملی : 5829790998
تلفن همراه مسئول : 09118246455 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 230 تعداد منابع (آخرین آمار) : 9350
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش موزه -