فهرست

خبر

چالوس شهرستان چالوس
نام کتابخانه : بقیه الله چالوس شهرستان : چالوس
روستا/ شهر: چالوس سال تاسیس : ۱۳۴۲
شماره تماس کتابخانه : ۰۱۱۵۲۲۲۲۳۱۰ مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : چالوس_کوچه شهید زنده دل_کتابخانه عمومی بقیه الله چالوس
آدرس وبلاگ : Chaluslib.blogfa.com آدرس ایمیل : Chaluspl@yahoo.com
آدرس اینستاگرام Baghiaatallah.chalus.librari@ آدرس کانال بله : فعالیتهای کتابخانه در فضای واتس آپ میباشد
مساحت کتابخانه : ۷۲۱ کد پستی : 46619-47688
تلفکس : ۰۱۱۵۲۲۱۶۵۳۳ تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : ۱/۶/۹۸
نام مسئول کتابخانه : مریم حسینی پول کد ملی :
تلفن همراه مسئول : ۰۹۱۱۱۹۶۹۱۱۴ تعداد نیروی همکار : ۶ نفر
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : ۴۰۰۶ تعداد منابع (آخرین آمار) : ۴۲۳۲۱
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
کتابخانه بقیه الله چالوس دارای بخشهای مختلفی از جمله: نابینایان_مازندران شناسی_کودک _نوجوان_کمک درسی_نشریات_مخزن_روزنامه_سالن های مطالعه میباشد
*************************
 
نام کتابخانه : ولیعصر(عج)مرزن آباد شهرستان : چالوس
روستا/ شهر: مرزن آباد سال تاسیس : ۱۳90
شماره تماس کتابخانه : ۰1152652245 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : چالوس.مرزن آباد..خیابان فاطمیه.کتابخانه ولیعصر(عج)مرزن آباد
آدرس وبلاگ : marzanabadlib آدرس ایمیل : Ashk2245@yahoo.com
آدرس اینستاگرام marzanabadpl@ آدرس کانال بله : فعالیتهای کتابخانه در اینستاگرام میباشد
مساحت کتابخانه : 500 کد پستی : 4664130000
تلفکس : ۰۱۱۵۲۲۱۶۵۳۳ تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : حمیدوفایی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09122040615 تعداد نیروی همکار : 1نفر
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 690 تعداد منابع (آخرین آمار) : 8292
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
کتابخانه بقیه الله چالوس دارای بخشهای مختلفی از جمله: کودک _نوجوان_کمک درسی_نشریات_مخزن_روزنامه_سالن های مطالعه میباشد