فهرست

خبر

سوادکوه شهرستان سوادکوه
نام کتابخانه : شهید کمیل ایمانی شهرستان : سوادکوه
روستا/ شهر: زیراب سال تاسیس : 1348
شماره تماس کتابخانه : 01142452285 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : زیراب خ آزادی - خدمات  کشاورزی جنب اداره پست
آدرس وبلاگ : www.Zirabpl.blogfa.com آدرس ایمیل : Kobra.shahabian@gmail.com
آدرس اینستاگرام : www.instagram.com/zirabpubliclibrary آدرس کانال بله : @vnmzirabpl
مساحت کتابخانه : 400 مترمربع کد پستی : 4781943452
تلفکس : 01142452285 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : کبری شهابیان کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113239026 تعداد نیروی همکار : 2 نفر
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 485 تعداد منابع (آخرین آمار) : 23791
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی ، دفاع مقدس

*****************
نام کتابخانه : آیت الله شیخ محمد مجتهد فارابی سوادکوهی شهرستان : سوادکوه
روستا/ شهر: پل سفید سال تاسیس : 1348
شماره تماس کتابخانه : 01142422292 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : پل سفید، بلوار جانبازان، جنب کوچه محیط زیست
آدرس وبلاگ : www. Polsefidpl.blogfa.com آدرس ایمیل : Mahboobeh.delavari@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : www.instagram.com/polsefidpl آدرس کانال بله : ندارد
مساحت کتابخانه : کد پستی : 4791644754
تلفکس : 01142422292 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1396
نام مسئول کتابخانه : محبوبه دلاوری کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113237478 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 728 تعداد منابع (آخرین آمار) : 25647
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی، دفاع مقدس

-****************
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی شهدای آلاشت شهرستان : سوادکوه
روستا/ شهر: آلاشت سال تاسیس : 1351
شماره تماس کتابخانه : 01142412006 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : آلاشت خیابان شهدا، کتابخانه عمومی شهدای آلاشت
آدرس وبلاگ : http://ketabkhaneyealasht.blogfa.com
آدرس ایمیل : ندارد
آدرس اینستاگرام : www.instagram.com/Library_alash آدرس کانال بله : librarialasht@
مساحت کتابخانه : کد پستی : 4784134111
تلفکس : ندارد تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 5/7/1399
نام مسئول کتابخانه : فرشته باقری کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09117118790 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 57 تعداد منابع (آخرین آمار) : 15803
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
ندارد