فهرست

خبر

سوادکوه شمالی شهرستان سوادکوه شمالی
نام کتابخانه : شهیدان مرادی شهرستان : سوادکوه شمالی
روستا/ شهر: شیرگاه سال تاسیس : 1347
شماره تماس کتابخانه : 01142442484 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : شیرگاه خ شهید تیموری شهرک سپاه-کتابخانه عمومی
آدرس وبلاگ : Shirgahlibrary.blogfa.com آدرس ایمیل : f.ahmadian96@gmail.com
آدرس اینستاگرام : shirgahlib آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 455 متر کد پستی : 4783167661
تلفکس : 01142442484 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 15/11/1399
نام مسئول کتابخانه : فرزانه احمدیان آلاشتی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113239040 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 971 تعداد منابع (آخرین آمار) : 21452
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی