فهرست

خبر

عباس آباد شهرستان عباس آباد
نام کتابخانه : شهدا شهرستان : عباس آباد
روستا/ شهر: عباس آباد سال تاسیس : 1385
شماره تماس کتابخانه : 01154620558 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : شهرستان عباس آباد- خیابان امام خمینی- بلوار امام رضا - اداره کتابخانه ها ی عمومی شهرستان عباس آباد- کتابخانه عمومی شهدای عباس آباد
آدرس وبلاگ : www.libabasabad.mihanblog.com آدرس ایمیل : Fhedayati60@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : Ketabkhane_abasabad آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 540 متر مربع کد پستی : 56773-46741
تلفکس : 01154620557 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1396
نام مسئول کتابخانه : زینب شکیبا کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09112922698 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 580 تعداد منابع (آخرین آمار) : 24918
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
--**********************
 
نام کتابخانه : شهید ایرج نجفی سید محله شهرستان : عباس آباد
روستا/ شهر: سیدمحله سال تاسیس : 1377
شماره تماس کتابخانه : 01154642383 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : شهرستان عباس آباد- -روستای سیدمحله
آدرس وبلاگ : Ketabsgnagafi.mihanblog.com آدرس ایمیل : f.martami67@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Ketab.najafi آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 160 کد پستی : 46751-98291
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : بهمن ماه 1399
نام مسئول کتابخانه : فاطمه مرتمی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09119924489 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 199 تعداد منابع (آخرین آمار) : 12732
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
--
*************************
 
نام کتابخانه : کوثر شهرستان : عباس آباد
روستا/ شهر: سلمانشهر سال تاسیس : 1392
شماره تماس کتابخانه : 01154632882 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : سلمانشهر/ کوچه مسجد جامع / داخل پارک کوثر / کتابخانه عمومی کوثر
آدرس وبلاگ : http://libkowsar.blogfa.com/ آدرس ایمیل : Libkosar1392@gmail.com
آدرس اینستاگرام : @lib_kosar_salmanshahr   آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 750متر مربع کد پستی : 4671817664
تلفکس : 01154632883 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : بهمن 99
نام مسئول کتابخانه : لیلا کرمیان کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09112938452 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 969 تعداد منابع (آخرین آمار) : 12616
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش ویژه ناشنوایان -
******************
 
نام کتابخانه : شهدا اسبچین شهرستان : عباس آباد
روستا/ شهر: روستا سال تاسیس : 1393
شماره تماس کتابخانه : 01154654273 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران-سلمانشهر-روستای اسبچین
آدرس وبلاگ : ketabkhanehasbechin@mihanblog.com آدرس ایمیل : Kiankhan09@gmial.com
آدرس اینستاگرام : Ketabkhaneh.shohada.asbechin آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 135 متر مربع کد پستی : 4675153111
تلفکس : 0- تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : سیده آتیه حسین زاده کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09111957236 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 183 تعداد منابع (آخرین آمار) : 4042
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
--