فهرست

خبر

فریدونکنار شهرستان فریدونکنار
نام کتابخانه : شهید حاج حسین بصیر شهرستان : فریدون کنار
روستا/ شهر: شهر سال تاسیس : 1386
شماره تماس کتابخانه : 01135664080 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : خیابان جهاد کوچه ایثارگران جنب سالن آمفی تئاتر
آدرس وبلاگ : http://basirlibrary.blogfa.com/ آدرس ایمیل : hadisadeghi123@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : k.shahidbasir1386 آدرس کانال بله : ble.ir
مساحت کتابخانه : 300 کد پستی : 4751673115
تلفکس : 01135664080 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1396
نام مسئول کتابخانه : رحمت اله اسماعیلی کد ملی : 5010437058
تلفن همراه مسئول : 09356260812 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 746 تعداد منابع (آخرین آمار) : 15114
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
ندارد************************
 
نام کتابخانه : شهدای کاردگر محله شهرستان : فریدونکنار
روستا/ شهر: روستای کاردگر محله سال تاسیس : 1399/6/1
شماره تماس کتابخانه : 01135673733 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : فریدونکنار. جاده فریدونکنار آمل. روستای کاردگر محله . مقابل درب پشتی امامزاده قاسم
آدرس وبلاگ : http://kardgarmahalehlib.blogfa.com آدرس ایمیل : kardgarmahaleh.lib@gmail.com
آدرس اینستاگرام :   kardgarmahaleh.lib@
آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 720 مترمربع کد پستی : 4751144841
تلفکس : تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه :
نام مسئول کتابخانه : بهزاد کاظمی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09362957516 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 4 تعداد منابع (آخرین آمار) : 750
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
ندارد

***************************
 
نام کتابخانه : شهدای کاردگر محله شهرستان : فریدونکنار
روستا/ شهر: روستای کاردگر محله سال تاسیس : 1399/6/1
شماره تماس کتابخانه : 01135673733 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : فریدونکنار. جاده فریدونکنار آمل. روستای کاردگر محله . مقابل درب پشتی امامزاده قاسم
آدرس وبلاگ : http://kardgarmahalehlib.blogfa.com آدرس ایمیل : kardgarmahaleh.lib@gmail.com
آدرس اینستاگرام :   kardgarmahaleh.lib@
آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 720 مترمربع کد پستی : 4751144841
تلفکس : تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه :
نام مسئول کتابخانه : بهزاد کاظمی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09362957516 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 4 تعداد منابع (آخرین آمار) : 750
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
ندارد
************************

 
نام کتابخانه : خاتم الانبیاء شهرستان : فریدونکنار
روستا/ شهر: شهر فریدونکنار سال تاسیس : 1345
شماره تماس کتابخانه : 01125653080 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : فریدونکنار-خ امام جنب مسجد سجاد
آدرس وبلاگ : Khatamolanbialiba.blogfa.com آدرس ایمیل : Darya.aramesh@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Khatamolanbia.library آدرس کانال بله : Ble.ir/farhangi-mazandaranpl
مساحت کتابخانه : 200 متر مربع کد پستی : 4751673115
تلفکس : 01135659680 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1397
نام مسئول کتابخانه : سید نفیسه سعیدی کناری کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 0911118102 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 1140 تعداد منابع (آخرین آمار) : 33221
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
نداریم