فهرست

خبر

قائمشهر شهرستان قائمشهر
نام کتابخانه : شهید حسینعلی رستگار قادیکلای بزرگ شهرستان : قائمشهر
روستا/ شهر: روستای قادیکلای بزرگ سال تاسیس : 1376
شماره تماس کتابخانه : 01142142767 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : قائمشهر-قادیکلای بزرگ-جنب پایگاه بسیج
آدرس وبلاگ : Rastegarlib.blogfa.com
Rastegarchildlib.blogfa.com
آدرس ایمیل : Rastegarlib@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : Rastegarlib@ آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 377.46    کد پستی : 478315559
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1395
نام مسئول کتابخانه : مهلایعقوبی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09369676624 تعداد نیروی همکار : -
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 101 تعداد منابع (آخرین آمار) : 13386
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-


*******************************
 
نام کتابخانه : شهیدان وطنی شهرستان : قائم شهر
روستا/ شهر: قائم شهر سال تاسیس : 1379
شماره تماس کتابخانه : 01142082452 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران قائم شهر خ جویبار خزر 18 پارک سید محله کتابخانه عمومی شهیدان وطنی
آدرس وبلاگ : shahidanvatani2 آدرس ایمیل : Shahidanvatani1377@gmail.c0m
آدرس اینستاگرام : Ketabkhane_shahidanvatani آدرس کانال بله : شبکه مجازی بررسی فعالیت
مساحت کتابخانه : 426 کد پستی : 4763783944
تلفکس : 01142082452 تاریخ آخرین بهسازی 426کتابخانه : 1394             
نام مسئول کتابخانه : فریبا زمانی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09112283902 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 685 تعداد منابع (آخرین آمار) : 4568
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-

************
 
نام کتابخانه : قائم آل محمد(عج) شهرستان : قائمشهر
روستا/ شهر: قائمشهر سال تاسیس : 1392
شماره تماس کتابخانه : 01142209536 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : قائمشهر خیابان تهران آبندانسر جنب درمانگاه هفت تیر
آدرس وبلاگ : ghaemahmohamadpl آدرس ایمیل : mehdifayyaazpour@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : Ghaem.al.mohamad.ghaemshahr
آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 750 کد پستی : 4764956436
تلفکس : 01142209537 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : مهدی فیاض پور کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09120679607-09119109607 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 911 تعداد منابع (آخرین آمار) : 9983
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی نابینایان
***************
 
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی جمشیداحمدی شهرستان : قایمشهر
روستا/ شهر: شهر سال تاسیس : 1372
شماره تماس کتابخانه : 01142033290 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : استان مازندان شهرستان قائمشهر-انتهای پارک ولیعصر کتابخانه عمومی جمشید احمدی
آدرس وبلاگ : jamshidahmadilib.blogfa.com آدرس ایمیل : leylaalinezhad@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : ketabkhanejamshidahmadi آدرس کانال بله : لیلا علی نژاد
مساحت کتابخانه : 1150متر مربع در دو طبقه کد پستی : 4763878717
تلفکس : 42038166 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1395
نام مسئول کتابخانه : لیلا علی نژاد کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09116320448 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 1160 تعداد منابع (آخرین آمار) : 33343
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی-آمفی تئاتر-سالن کنفرانس-

***************************
 
نام کتابخانه : مرحوم مهندس حسین گران قراخیل شهرستان : قائم شهر
روستا/ شهر: قراخیل سال تاسیس : 1394
شماره تماس کتابخانه : 01142113827 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران-قائم شهر-روستای قراخیل جنب مطب دکتر شیروانی -داخل کوچه-مجتمع فرهنگی هنری ثارالله- طبقه همکف
آدرس وبلاگ :   http://hoseingeran.blogfa.com/profile آدرس ایمیل : librarygh.1394@gmail.com
آدرس اینستاگرام : ketabkhaneh.qrakhil آدرس کانال بله : کتابخانه قراخیل
مساحت کتابخانه : 430 متر کد پستی : 47641-43574
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1396
نام مسئول کتابخانه : زینب کاشی قرا کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09119265112 تعداد نیروی همکار : -
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 350 تعداد منابع (آخرین آمار) : 5560
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-