فهرست

خبر

نوشهر شهرستان نوشهر
نام کتابخانه: کتابخانه عمومی مشارکتی شهدای کهنه سرا شهرستان : نوشهر
روستا/ شهر: روستای کهنه سرا سال تاسیس : 1389
شماره تماس کتابخانه: 01152045958 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : نوشهر روستای کهنه سرا خیابان شهید شعبان نائیج -  ساختمان دهیاری جنب مسجد
آدرس وبلاگ : http://shohadakohnesarapl.blogfa.com آدرس ایمیل : S1363_bali@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : Lib_shohadaekohnesara_nowshahr آدرس کانال بله : https://ble.ir/kohnesaranowshahrlibrary
مساحت کتابخانه : 110 کد پستی : 59218-46533
تلفکس : 01152045353 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه: 10/12/1399
نام مسئول کتابخانه : سیف الله ملایی کهنه سرا کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09111926487 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 1111 تعداد منابع(آخرین آمار): 8671
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
بخش مازندران شناسی 


*****************************
 
نام کتابخانه : کتابخانه صاحب الزمان(عج) شهرستان :  
روستا/ شهر: نوشهر سال تاسیس :  
شماره تماس کتابخانه : 01152332193 مشارکتی/ نهادی :  
آدرس کتابخانه : نوشهر-خیابان 15 خرداد-روبروی اداره برق-جنب شهرداری نوشهر
آدرس وبلاگ : http://nowshahr-library.blogfa.com/ آدرس ایمیل :  
آدرس اینستاگرام : https://i.instagram.com/lib_sahebzaman_nowshahr آدرس کانال بله :  
مساحت کتابخانه : 730 کد پستی :  
تلفکس : 01152332193 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه :  
نام مسئول کتابخانه : زهرا هادی پور کد ملی :  
تلفن همراه مسئول : 09113961027 تعداد نیروی همکار :  
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 2181 تعداد منابع (آخرین آمار) :  
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش کودک-نوجوان-مرجع-لاتین-نوسوادان-مازندران شناسی-نشریات-کمک آموزشی- پایگاه اصلی
*******************************
نام کتابخانه : کتابخانه آیت الله شیخ عبدالنبی کجوری پول شهرستان : نوشهر
روستا/ شهر: پول سال تاسیس : 1377
شماره تماس کتابخانه : 01152392506 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : شهر پول خیابان فرهنگ،بن بست فرهنگ 9.
آدرس وبلاگ : Poollibrary.blogfa.com آدرس ایمیل : Namehha9@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib-polkojur-nowshahr. آدرس کانال بله : https://ble.ir/pollibrary
مساحت کتابخانه : 144 کد پستی : 4658118866
تلفکس : 1152392506 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1398 حیاط سازی
نام مسئول کتابخانه : فهیمه خزایی پول کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09378587552 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 376 تعداد منابع (آخرین آمار) : 22804
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی-نوجوان-کودک-دیداری شنیداری-نشریات-پایگاه اصلی-مرجع کمک درسی

*****************
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی شهدای علی آبادعسگرخان شهرستان : نوشهر
روستا/ شهر: علی آبادعسگرخان سال تاسیس : 1395
شماره تماس کتابخانه : 52015747-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : علی آبادعسگرخان- خیابان شهید واعظی- جنب ساختمان دهیاری
آدرس وبلاگ : http://ketabkhanehaliabad.blogfa.com/ آدرس ایمیل : Penman1993@gmail.com
آدرس اینستاگرام :
Lib_shohadayealiabad_nowshahr
آدرس کانال بله : https://ble.ir/aliabadlibrary
مساحت کتابخانه : زمین:250 متر
زیربنا: 150 متر
کد پستی : 4654315141
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : ایجاد آبدارخانه در ماه آبان 1398
نام مسئول کتابخانه : فرشته خزائی علی آباد کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09383290887 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 164 تعداد منابع (آخرین آمار) : 3882
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مرجع شناسی، مازندران شناسی، نوسوادان، کودک، نوجوان، پایگاه اصلی، کمک درسی، نشریات و تازه های کتاب
****************************
نام کتابخانه : زندان   شهرستان : نوشهر
روستا/ شهر: نوشهر سال تاسیس : 1368
شماره تماس کتابخانه : 01152350084 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : نوشهر خ شهید عمالدین کریمی-جنب نیروی انتظامی- کتابخانه عمومی مشارکتی امام خمینی(ره)زندان نوشهر
آدرس وبلاگ : ---- آدرس ایمیل : ----
آدرس اینستاگرام : ---- آدرس کانال بله : ----
مساحت کتابخانه : 280 کد پستی : 4651761157
تلفکس : 01152350086 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1398
نام مسئول کتابخانه : آقای سید اسماعیل حسینی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113941382 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 292 تعداد منابع (آخرین آمار) : 7274
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش قرآن کریم
********************
نام کتابخانه : شهید مطهری شهرستان : نوشهر
روستا/ شهر: نوشهر سال تاسیس : 1380
شماره تماس کتابخانه : 01152353089 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : نوشهر خ شهید عمالدین کریمی -کتابخانه شهید مطهری قرار گاه نیروی دریایی
آدرس وبلاگ : ---- آدرس ایمیل : ----
آدرس اینستاگرام : ---- آدرس کانال بله : ----
مساحت کتابخانه : 100 کد پستی : 4651783311
تلفکس : 01152353089 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 13
نام مسئول کتابخانه : آقای ابراهیمی کد ملی : -
تلفن همراه مسئول : 09119930848 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 155 تعداد منابع (آخرین آمار) : 1269
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
  
مشخصات کتابخانه های عمومی استان مازندران
****************
نام کتابخانه : دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) شهرستان : نوشهر
روستا/ شهر: نوشهر سال تاسیس : 1362
شماره تماس کتابخانه : 01152303630 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : نوشهر خ شهید عمالدین کریمی -کتابخانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
آدرس وبلاگ : ---- آدرس ایمیل : ----
آدرس اینستاگرام : ---- آدرس کانال بله : ----
مساحت کتابخانه : 510 کد پستی : 4651783311
تلفکس : 01152303630 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1395
نام مسئول کتابخانه : آقای  محمدی کد ملی : -
تلفن همراه مسئول : 09113953903 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 1567 تعداد منابع (آخرین آمار) : 47299
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )