فهرست

خبر

نور شهرستان نور
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان : نور
روستا/ شهر: شیرکلا سال تاسیس : 1396
شماره تماس کتابخانه : 44624712-011 مشارکتی/ نهادی : روستایی
آدرس کتابخانه : مازندران- روستای شیرکلا-جنب دهیاری
آدرس وبلاگ : www.shirkola-ketab.bloga.com آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : www.instagram.com/shirkolalibrary آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 200 کد پستی : 4644389968
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : سید آقا بزرگ حسینی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09111209197 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 9 تعداد منابع (آخرین آمار) : 2390
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی- دیداری شنیداری--------------------------
نام کتابخانه : علامه محدث نوری شهرستان : نور
روستا/ شهر: شهر چمستان سال تاسیس : 1375
شماره تماس کتابخانه : 01144663795 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : شهرستان نور _ شهر چمستان _ خیابان معلم_ جنب اداره برق
آدرس وبلاگ : Cham-ketab.blogfa.com آدرس ایمیل :
آدرس اینستاگرام : Chamestan_library آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : 1000متر کد پستی : 4643149951
تلفکس : تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1395
نام مسئول کتابخانه : مجید کلبانی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09119098246 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 508 تعداد منابع (آخرین آمار) : 17643
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی_ دفاع مقدس_ نوجوان_ نوسوادان و کم سوادان
-------------------
نام کتابخانه : اهل البیت(ع) شهرستان : نور
روستا/ شهر: رویان سال تاسیس : 1359
شماره تماس کتابخانه : 44542499-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران - شهرستان نور - شهر رویان -خیابان امام خمینی -جنب بازار روسها
آدرس وبلاگ : http://royanketab.blogfa.com آدرس ایمیل : royanketab@gmail.com
آدرس اینستاگرام : https://i.instagram.com/lib_ahlebeit_royan آدرس کانال بله : ندارد
مساحت کتابخانه : 520 متر مربع کد پستی : 4656154984
تلفکس : 44542499-011 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : آبان 1397
نام مسئول کتابخانه : سمیرا اسلامی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09059647357 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 390 تعداد منابع (آخرین آمار) : 21111 نسخه کتاب
222 نسخه دیداری شنیداری
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی-بخش پژوهش
--------------------
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی شهید شیخ فضل الله نوری شهرستان : نور
روستا/ شهر: نور سال تاسیس : 1346
شماره تماس کتابخانه : 44522572-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران- شهرستان نور- خیابان معلم- روبروی پارک کودک
آدرس وبلاگ : www.noorketab.bloga.com آدرس ایمیل : Noorketab46@gmail.com
آدرس اینستاگرام : www.instagram.com/noorpubliclibrary آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 1750 کد پستی : 4641653139
تلفکس : 011-44522572 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : زهرا محمدپور کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09366154992 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 960 تعداد منابع (آخرین آمار) : 24600
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی- دیداری شنیداری

---------
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی شهدای کردآباد شهرستان : نور
روستا/ شهر: روستای کرداباد سال تاسیس : 1391
شماره تماس کتابخانه : 011-44666138 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران -  شهرستان نور بخش چمستان روستای کردآباد جنب مسجد صاحب الزمان (عج) کردآباد
آدرس وبلاگ : www.kordabadketab.blogfa.com آدرس ایمیل : ...
آدرس اینستاگرام : kordabadlibrary آدرس کانال بله : ...
مساحت کتابخانه : 119 کد پستی : 4643156651
تلفکس : 0 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1391
نام مسئول کتابخانه : قدرت الله قربانی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09119206588 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 81 تعداد منابع (آخرین آمار) : 6075
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی
------
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی شهید ناطق نوری شهرستان : نور
روستا/ شهر: بلده سال تاسیس : 1373
شماره تماس کتابخانه : 44613697-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران- بلده- خیابان شیخ فضل الله نوری- کوهستان 12
آدرس وبلاگ : www.baladehketab.bloga.com آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : www.instagram.com/baladehlibrary آدرس کانال بله : Movahhed_69
مساحت کتابخانه : 200 کد پستی : 4647115796
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : شکوفه موحد کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09119151349 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 55 تعداد منابع (آخرین آمار) : 6279
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی- دیداری شنیداری