فهرست

خبر

محمودآباد شهرستان محمودآباد
نام کتابخانه : مرحوم محمد دشتی شهرستان : محمودآباد
روستا/ شهر: محمودآباد سال تاسیس : 1346
شماره تماس کتابخانه : 44742576-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران- محمودآباد- خیابان آزادی- جنب فرمانداری- کتابخانه مرحوم محمد دشتی
آدرس وبلاگ : www.ketabmahmoudabad.blogfa.com آدرس ایمیل : z.etesami1392@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Edare_ketabkhane_mahmoodabad

mohamaddashtipubliclibrary
آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 900 کد پستی : 4631893114
تلفکس : 011-44742576 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 22/07/99
نام مسئول کتابخانه : مجتبی بابایی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09112532795 تعداد نیروی همکار : 3 کتابدارو1 خدماتی
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 787 تعداد منابع (آخرین آمار) : 31502
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش مازندران شناسی- دفاع مقدس 
نام کتابخانه : شهدای سرخرود شهرستان : محمودآباد
روستا/ شهر: سرخرود سال تاسیس : 1388
شماره تماس کتابخانه : 44884117-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران- محمودآباد- سرخرود- روبروی شهرداری
آدرس وبلاگ : www.ketabsorkhroud.blogfa.com آدرس ایمیل :

ghasemyazdankhah@yahoo.coئ
آدرس اینستاگرام : Edare_ketabkhane_mahmoodabad

sorkhroudlibrary
آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 600 کد پستی : 4631389883
تلفکس : 011-44884117 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 18/11/99
نام مسئول کتابخانه : قاسم یزدانخواه کناری کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113129612 تعداد نیروی همکار : 2 کتابدار
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 378 تعداد منابع (آخرین آمار) : 11771
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش مازندران شناسی- دفاع مقدس


 
نام کتابخانه : شهید صفازاده شهرستان : محمودآباد
روستا/ شهر: اهلم سال تاسیس : 1390
شماره تماس کتابخانه : 09353814620 مشارکتی/ نهادی : مشارکتی
آدرس کتابخانه : مازندران- محمودآباد- روستای اهلم- بالای مسجد امام علی (ع)
آدرس وبلاگ : - آدرس ایمیل :

-
آدرس اینستاگرام : - آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 250 کد پستی : 4631162379
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 24/08/99
نام مسئول کتابخانه : کلثوم نورایی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113129612 تعداد نیروی همکار : 1 کتابدار
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 143 تعداد منابع (آخرین آمار) : 7364
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
ندارد