فهرست

خبر

میاندورود شهرستان میاندورود
نام کتابخانه : حضرت زینب(س) شهرستان : میاندورود
روستا/ شهر: روستای اسرم سال تاسیس : 1394
شماره تماس کتابخانه : 01133735080 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : خیابان امام خمینی(ره)-تقاطع خیابان امام حسین(ع)-کوچه کتاب-پلاک 1999
آدرس وبلاگ : http://zeinabasramlib.blogfa.com آدرس ایمیل : zeinabasramlib94@gmail.com
آدرس اینستاگرام : lib_zeynab_asram آدرس کانال بله : _
مساحت کتابخانه : 200مترمربع کد پستی : 4844193386
تلفکس : 01133735080 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : سمانه رستمی مسکوپائی کد ملی : 2093794705
تلفن همراه مسئول : 09368381955 تعداد نیروی همکار : -
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 458 تعداد منابع (آخرین آمار) : 6763
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش کودک- بخش نشریات-بخش کمک درسی- بخش مرجع
نام کتابخانه : آیت اله دارابکلایی(ساختمان قلمچی) شهرستان : میاندورود
روستا/ شهر: داراب کلا سال تاسیس : 1398
شماره تماس کتابخانه : 33889055-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : شهرستان میاندورود-روستای داراب کلا-بلوار امام خمینی(ره) روبروی کوچه امام خمینی (ره) هفتم
آدرس وبلاگ : Darabkolaghalamchilib.blogfa.com آدرس ایمیل : Ayatolladarabkolahilib98@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : Darabkola_library98 آدرس کانال بله : _
مساحت کتابخانه : 280 کد پستی : 4848118893
تلفکس : 01133889055 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : _
نام مسئول کتابخانه : راضیه قربانی آهودشتی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09398418061 تعداد نیروی همکار : -
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 193 تعداد منابع (آخرین آمار) : 3323
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
_


 
حضرت امیرالمومنین (ع) شهرستان : میاندورود
شهر سورک سال تاسیس : 1362
01133883012 مشارکتی/ نهادی : نهادی
شهرستان میاندورود- شهر سورک-بلوار امام خمینی(ره) کوچه امام خمین(ره) سوم- جنب دادگستری شهرستان
http://souraklib.blogfa.com آدرس ایمیل : sourakketabhkane@yahoo.com
https://www.instagram.com/suraklibrary/ آدرس کانال بله : -
600 متر مربع زمین و 400 متر مربع ساختمان کد پستی : 4844137616
01133886110 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 25/11/1399
محمد طالبی اسبوئی کد ملی :
09334880681 تعداد نیروی همکار : 3
438 تعداد منابع (آخرین آمار) : 27899
مازندران شناسی دفاع مقدس