فهرست

خبر

نکا شهرستان نکا

مشخصات کتابخانه های عمومی شهرستان نکا

نام کتابخانه :
شهید کریم بدوی شهرستان : نکا
روستا/ شهر: خورشید سال تاسیس : 1394
شماره تماس کتابخانه : 34754533 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : نکا جاده دریا روستای خورشید آفتاب 28
آدرس وبلاگ : http://khorshidlib.blogfa.com آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : khorshidlib@ آدرس کانال بله : khorshidlib@
مساحت کتابخانه : کل 350 متر -  ساختمان 145 متر کد پستی : 4853117459
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : مصطفی گلدوست خورشیدی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113566280 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 218 تعداد منابع (آخرین آمار) : 3163
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
کودک
  

ثق.jpg 
نام کتابخانه : باقرالعلوم شهرستان : نکا
روستا/ شهر: سال تاسیس : 1381
شماره تماس کتابخانه : 01134743240 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : خ. انقلاب.انقلاب 52. کوچه مزار شهدا
آدرس وبلاگ : Libshahr.blogfa آدرس ایمیل : Tabassom-62@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : Bagherploom_lib آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 720متر کد پستی : 4841863515
تلفکس : 01134746464 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : سمانه اصغری اومالی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09119557730 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 1569 تعداد منابع (آخرین آمار) : 33609
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
بخش کودک-بخش دیداری شنیدلری-