فهرست

خبر

آمل شهرستان آمل
مشخصات کتابخانه های شهرستان آمل
 

نام کتابخانه : شهیدان عباس زاده شهرستان : آمل
روستا/ شهر: آمل سال تاسیس : 1342
شماره تماس کتابخانه : 44223424-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : آمل- خ فرهنگ- جنب بیمارستان 17 شهریور
آدرس وبلاگ : www.abaszadehlib.blogfa.com آدرس ایمیل : Lib.abaszadeh.amol@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib_abaszadeh_amol آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : مساحت زمین 654 متر مربع-مساحت زیربنا 798 متر مربع کد پستی : 68737-46157
تلفکس : 44223424-011 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1395
نام مسئول کتابخانه : ملیحه رودی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113552712 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 1919 تعداد منابع (آخرین آمار) : 30235
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی
 

نام کتابخانه : شهدای رینه شهرستان : آمل
روستا/ شهر: رینه سال تاسیس : 1376
شماره تماس کتابخانه : 4335509-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : شهر رینه- خیابان امام خمینی(ره)-روبروی مسجدالرضا(ع)
آدرس وبلاگ : www.reynehlib.blogfa.com آدرس ایمیل : Lib.reyneh@gmail.com
آدرس اینستاگرام : lib_shohada.reyneh_amol آدرس کانال بله :
مساحت کتابخانه : مساحت زمین 724 متر مربع-مساحت زیربنا 791 متر مربع کد پستی : 48851-46361
تلفکس : 4335509-011 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1379
نام مسئول کتابخانه : رضا خدادوست کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09027913716 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 273 تعداد منابع (آخرین آمار) : 20168
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی