فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی میان اقشار محروم جامعه؛

برنامه‌های متنوّع کودکانه در کتابخانه‌ی امیر پازواری بابلسر برگزار شدند

با هدف کمک به ترویج فرهنگ کتابخوانی میان اقشار محروم جامعه، برنامه‌های متنوّع ویژه‌ی کودکان بدسرپرست با همکاری خیِّرین در کتابخانه‌ی امیر پازواری بابلسر برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی مازندران، برنامه‌های متنوّع ویژه‌ی کودکان بدسرپرست جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بین اقشار محروم جامعه، با حضور رئیس اداره‌ی کتابخانه‌های بابلسر، کتابداران، مسئول انجمن ادبیات داستانی، جمعی از خیّرین، اعضای فعّال کتابخانه‌ها و خانواده‌های محروم و بدسرپرست، روز پنجشنبه (25 دی 1402) طی همکاری مشترک اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی شهرستان، خیّرین و انجمن ادبیات داستانی در کتابخانه‌ی عمومی امیر پازواری برگزار شد.

این برنامه‌ها شامل جمع‌خوانی کودکان بدسرپرست؛ مسابقه‌ی نقاشی؛ اهدای تعدادی کتاب کودک به کودکان نامبرده با اولویت انتخاب کتاب توسط خود کودک؛ اهدای بسته‌های فرهنگی و معیشتی به کودکان توسط خیّرین و عضویت افتخاری کودکان محروم در کتابخانه بودند که مورد استقبال و شادمانی آنان و خانواده‌هایشان قرار گرفتند.
نسخه قابل چاپ