فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با هدف برگزاری سلسله‌کارگاه‌های سندپژوهی؛

اولین کارگاه آموزشی سندشناسی و سندخوانی در کتابخانه‌ی نجّاریان بابل تشکیل شد

با هدف ارائه‌ی خدمتی جدید از کتابخانه‌های عمومی مازندران ویژه‌ی پژوهشگران و نویسندگان حوزه‌ی مازندران‌شناسی و تشکیل سلسله‌کارگاه‌های سندپژوهی، اولین کارگاه آموزشی سندشناسی و سندخوانی در کتابخانه‌ی عمومی شهیدان نجّاریان بابل برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی مازندران، اولین کارگاه آموزشی سندشناسی و سندخوانی به‌منظور ارائه‌ی خدمتی جدید از کتابخانه‌های عمومی استان ویژه‌ی پژوهشگران و نویسندگان حوزه‌ی مازندران‌شناسی و تشکیل سلسله‌کارگاه‌های سندپژوهی، با حضور محمدصادق ابراهیمیان، کارشناس‌ارشد نسخ‌خطی و اسناد کتابخانه‌ی ملّی ایران و سندپژوهان فعّال شهرهای بابل، آمل، قائم‌شهر و ساری صبح پنجشنبه (21 دی 1402) در کتابخانه‌ی عمومی شهیدان نجّاریان بابل تشکیل شد.

در این کارگاه که با حضور سندپژوهان فعّال در حوزه‌ی موضوعی مازندران همراه بود، به موضوعاتی همچون کلیات سندشناسی، آشنایی با انواع خط، خوانش اسناد، فرمان و رقم و مبایعه‌نامه پرداخته شد.

ابراهیمیان، کارشناس‌ارشد نسخ‌شناسی بیان کرد: اسناد به عنوان یکی از مهمترین منابع پژوهش تاریخی هستند. وجود مسئله‌ی گستردگی اسناد تاریخی در سطح مازندران و عدم ارائه‌ی آموزش لازم ویژه‌ی حوزه‌ی سندخوانی، برگزاری کارگاه نامبرده را برای کمک‌رسانی به پژوهشگران و سندپژوهان در خوانش و بررسی اسناد تاریخی ضروری ساخت.

گفتنی است با تصویب "دستورالعمل بخش اسناد، نسخ‌خطی و نفایس چاپی" نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مربوط به سال 1397، بخش منابع نفیس استان مازندران در دو کتابخانه‌ی ابن‌شهرآشوب‌ساروی ساری و شهیدان نجّاریان بابل راه‌اندازی شد که خدمات گردآوری، ساماندهی و حفاظت منابع نفیس را برعهده دارند. ایجاد "بخش اسناد،نسخ‌خطی و نفایس چاپی" در کتابخانه‌ها موجب‌شده آثار نفیس که از طریق اهدا یا وقف وارد کتابخانه‌های عمومی شدند، حفاظت شوند و از طرفی دیگر کتابخانه‌های عمومی را به محلّی برای خدمت به پژوهشگران تبدیل کرده است.

شایان ذکر است جلسه‌ی دوم کارگاه "سندشناسی و سندخوانی به تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۲ در مکان کتابخانه‌ی شهیدان نجّاریان شهرستان بابل برگزار خواهد شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ