فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به مناسبت روز دختر برگزار شد؛

نشست دختران کتابخوان در کتابخانه های عمومی استان

همزمان با نشست دختران کتابخوان مرکز استان، در کتابخانه های عمومی نیز نشست کتابخوان با حضور فرمانداران و روسای ادارت دستگاه های فرهنگی شهرستان برگزار شد.

نشست دختران کتابخوان در کتابخانه های عمومی استان مازندران به روایت تصویر
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ