فهرست

اخبار شهرستان‌ها

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی گلوگاه:

همه ارگان‌ها و نهادها در جشنواره کتابخوانی رضوی مشارکت داشته باشند

جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از جشنواره های مهم کشور است که باید همه ارگان ها و نهاد در آن مشارکت داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گلوگاه مجتبی دماوندی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گلوگاه و دبیر جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبل و گزارشی از عملکرد شش ماهه نخست سال 1400 اداره کتابخانه های عمومی در بحث اعضاء ، امانت ، منابع ، فعالیت های  فرهنگی در ایام تعطیلی کتابخانه های عمومی در فضاهای مجازی تخصیصا پیج های ایجاد شده در اینستاگرام ، فعالیت های خیرین در شش ماهه نخست  ، "طرح کتابرانه" ، یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی ، برنامه ریزی هفته کتاب سال جاری و انتظار همکاری از ادارات در جشنواره رضوی و برنامه ریزی هفته کتاب و پرداختی نیم درصد شهرداری را به صورت مفصل بیان نمودند.

فریدون کلبادی نژاد فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گلوگاه ضمن قدر دانی از حضور به گرم و با برنامه اعضاء انجمن ، بیان کرد: دماوندی مدیر پر تلاش ، فعال ، اخلاق مدار و  نمونه شهرستان هستند و در این سالهای تحول بنیادین در سطح فرهنگی شهرستان ایجاد کردند.

وی حوزه کتابخوانی را یک سرمایه بزرگ دانست و بیان کرد: پرداخت نیم درصد و کمک های مادی و معنوی به کتابخانه ها سرمایه گذاری بزرگ برای آینده است که باعث رشد و توسعه پایدار خواهد شد .این جلسات راه گشای توسعه شهرستان است و اگر قرار بر توسعه باشد از دل همین جلسات بیرون خواهد آمد ، شهر خوب مردمان خوب نیاز دارد و برای داشتن شهر خوب ایتداء باید شهروند خوب و مثبتی تربیت کنیم و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی زمینه ساز این مهم است . جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از جشنواره های مهم کشور است که باید همه ارگان ها و نهاد در آن مشارکت داشته باشند.

ارسال نامه فرماندار به کلیه ادارات جهت مشارکت کلیه کارمندان و خانواده های محترمشان در جشنواره رضوی، ارتباط کارشناسان فرهنگی ادارات با کتابخانه های عمومی جهت  مشارکت جامعه هدف ادارات در جشنواره کتابخوانی رضوی، دعوت از فرماندهان پایگاه های بسیج ، هیات امناء مساجد و دهیاران جهت انجام کارهای فرهنگی و  مشارکت در جشنواره رضوی، همکاری مدیران کانال های بزرگ شهرستان در جهت تبلیغات و هدایت مردم شهرستان جهت مشارکت در جشنواره رضوی، ارائه برنامه های خلاقانه ادارات جهت برنامه ریزی هفته کتاب سال جاری ازجمله مصوبات این جلسه بوده است.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ