فهرست

اخبار شهرستان‌ها

راه اندازی ایستگاه مطالعه در فرودگاه نوشهر

ایستگاه مطالعه در محل فرودگاه نوشهر راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، با تعامل با اداره کتابخانه های عمومی نوشهر و فرودگاه ،سازه ایستگاه مطالعه به محل فرودگاه انتقال یافت و مقرر گردید بصورت متناوب شارژ کتاب و نشریات از سوی  اداره کتابخانه های شهرستان صورت پذیرد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ