فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بهشهر فردا برگزار می‌شود

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بهشهر فردا برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر فردا چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۹ صبح در محل فرمانداری شهرستان بهشهر برگزار میگردد که یکی از موضوعات دستور جلسه جشنواره رضوی است.
آموزش کتابداران کتابخانه های مشارکتی در خصوص جشنواره رضوی صورت پذیرفت
جلسه مشترک با مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر بابت روند افزایش شرکت کنندگان در جشنواره رضوی
ثبت نام حضوری جشنواره رضوی در محل کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر
اجرا برنامه پویش کتابخوان در کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر
حضور کتابداران در شهرک امام خمینی (ره) بابت جشنواره رضوی و ..‌‌‌‌‌..‌‌
نسخه قابل چاپ