فهرست

اخبار شهرستان‌ها

شماره تماس کتابخانه های بابل

نام کتابخانه: شهیدان نجاریان شهرستان : بابل
روستا/ شهر: بابل سال تاسیس : 1386
شماره تماس کتابخانه: 01132362100 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بابل میدان جهاد معلم 1 کوچه کتاب
آدرس وبلاگ : Najarianpl.blogfa.com آدرس ایمیل : najariyanlib@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib_najjaryan_babol@ آدرس کانال بله : https://ble.ir/babolirtualreaders
مساحت کتابخانه : 1505 کد پستی : 4714814111
تلفکس : 01132311325 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه:
نام مسئول کتابخانه : هابیل طهماسبی کد ملی: 2063738548
تلفن همراه مسئول : 09112111984 تعداد نیروی همکار : 10
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 1660 تعداد منابع(آخرین آمار): 65000
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
چاپ سنگی و سربی، نابینایان، ناشنوایان، مازندران شناسی، کودک
نسخه قابل چاپ