فهرست

تبريك

با حکم معاون اداری مالی نهاد و با حفظ سمت؛

علی جعفری سرپرست معاونت امور کتابخانه‌های مازندران شد

والی نژاد معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور طی حکمی با تقدیر از خدمات خانم مرضیه فلاح‌کردآبادی، علی جعفری با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور کتابخانه‌ها و مشارکت‌ها کتابخانه‌های عمومی مازندران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، امروز( 10 آذرماه) در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات خانم فلاح کردآبادی، علی جعفری مسئول حراست اداره کل، طی حکمی از سوی والی نژاد معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور کتابخانه‌ها و مشارکت‌ها کتابخانه‌های عمومی مازندران منصوب شد.

گفتنی است روز گذشته سرکار خانم فلاح از معاونت امور کتابخانه ها و مشارکت ها اداره کل تودیع شد.