فهرست

اطلاعيه

پاسخ روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران به یادداشت افتراگونه و سراسر اتهام و کذب رسانه خبر شمال درباره تغییر و تحولات اخیر اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران

روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران به یادداشت افتراگونه و سراسر اتهام و کذب رسانه خبر شمال درباره تغییر و تحولات اخیر اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، در پی یادداشت افتراگونه و سراسر اتهام و کذب رسانه خبر شمال درباره تغییر و تحولات اخیر اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران پاسخ و توضیحاتی را ارائه کرد.
متنی مشوش و سراسر کذب و افترا که به بهانه برخی تغییر و تحولات معمول اداری و با نیت تخریب عملکرد مجموعه اداره کل کتابخانه های عمومی در رسانه خبر شمال منتشر شد، هر چند در عصر رسانه و آشنایی مردم با خدمات فرهنگی این نهاد طی سال های گذشته، نیاز به پاسخگویی ندارد اما برخی نکات جهت روشن شدن موضوع برای افراد غیر مطلع مطرح می شود:
۱. انتصابات اخیر در پی تصمیم نهاد کتابخانه های عمومی برای گردش مدیریتی و بهره مندی از سایر ظرفیت های نیروی انسانی پر استعداد این دستگاه فرهنگی بوده است.
۲. هرگز نباید متوقع بود که عمر مدیریت های میانی، طولانی مدت و ابدی است که حالا با برخی تغییرات، بدون هیچ سوال و یا حتی انتقادی به تخریب و تسویه حساب های شخصی و جریانی پرداخته شود.
۳. موفقیت های فراوان و کسب رتبه های برتر ملی چه در زمینه افزایش زیربنای کتابخانه های عمومی با احداث کتابخانه های جديد و چه در عرصه کتابداری و ترویج کتابخوانی مانند جشنواره روستاهای دوستدار کتاب، جشنواره کتابخوانی رضوی و جام باشگاه های کتاب‌خوانی و طرح های ابتکاری در ۵ سال گذشته، این اداره کل را به صدر تیترهای خبری در رسانه های مختلف گروهی رسانده است و اگر این موفقیت های واقعی در نزد برخی رسانه های زرد، شوآف محسوب می شود، باید در صداقت رسالت اطلاع رسانی آنها تشکیک کرد.
۴. اگر این موفقیت ها، شوآف بوده پس دلیلی ندارد که به تغییرات اخیر بتازند و اگر واقعی بوده باید به تصمیمات مدیریت درونی یک مجموعه احترام بگذارند و منتظر بمانند تا تداوم این موفقیت ها را با نیروهای جدید و پرانگیزه شاهد باشند.
۵. مقصد بعدی همکاران محترمی که تودیع شده اند به خواست آنها و به اصرار خودشان تعیین شده و هیچ اجباری در کار نبوده است و بهتر است رسانه ها قبل از وارونه جلوه دادن، از همان همکاران کسب اطلاع می کردند.
۶. رسانه خبر شمال چطور به خود اجازه می دهد بدون هرگونه نظرسنجی از کارکنان این اداره کل و کتابداران، اتهام نگرانی از وضعیت موجود به آنها بزند و سعی در سیاه نمایی داشته باشد؟ این قلم دوانی بی پروا و آماتورگونه قطعا شان این رسانه را در میان رسانه های وزین استان، پایین تر خواهد آورد.
۷. این رسانه در حالی برای يک دستگاه فرهنگی سیاست گذاری می کند و مدعی است که باید در این سال ها این اتفاق در این نهاد می افتاد و در زمان کرونا چنان می شد که مشخص است از رسالت نهاد کتابخانه های عمومی هیچ اطلاعی ندارد و مشاورین این یادداشت هم به دلیل ضعف آشنایی با اهداف نهاد، نگارنده این متن ضعیف را به گمراهی کشانده اند.
۸. زحمات کتابداران در سال های اخیر بویژه در ایام شیوع بیماری کرونا در راستای انس بیشتر مردم با کتاب به چندین برابر افزایش یافت و بررسی رسانه های کتابخانه های عمومی مازندران بهترین ارجاع مدعیانی است که گویا از حقیقت فرار می کنند تا به سیاهی تهمت و افترا بیفتند.
۹. خشم از مدیرکلی ست که به انتخاب نیروهایش محل مورد خدمتشان را تعیین میکند یا با نگارنده این متن پر از غرض و مرض که مدیر کل را غیر محترمانه و فرد معزول را سرکار خانم خطاب میکند؟!
 قضاوت خشم ،با مردم است!

از این رو به جهت دفاع از زحمات و تلاش های تمامی همکاران فرهیخته‌مان در استان، این حق را برای خود روا می دانیم که مسئولان این رسانه را در مقام پاسخگویی به این رفتارهای ناسالم رسانه ای که با اغراضی غیر فرهنگی و غیر کارشناسی نوشته شده است، برآوریم.