فهرست

انتصاب

امروز با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران انجام شد؛

تودیع و معارفه سرپرست معاونت مالی و اداری کتابخانه‌های عمومی مازندران

در جلسه ای با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران، معاون مالی و اداری اداره کل تودیع و ابوالفضل ندافی به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، صبح امروز(10 آذرماه) در جلسه که با حضور آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران در اداره کل برگزار شد، سید احسان موسوی از معاونت اداری و مالی اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران تودیع و ابوالفضل ندافی به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با قدردانی از تلاش های معاون اداری و مالی در طی این سالها، گفت: آقای موسوی سال ها در مسئولیت های مختلف اداره کل زحمت کشیدند، برای ایشان در ادامه راه آرزوی توفیق داریم.

آرزو ولیپور تصریح کرد: امیدواریم آقای ندافی نیز در این مسئولیت موفق باشند، از همکاران مجموعه اداری و مالی انتظار دارم همانطور که با آقای موسوی همفکری و همکاری داشتند، این شیوه را کماکان در پیش بگیرند.