فهرست

با كتابداران

موفقیت کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی ساری در مسابقات و پویش های ملی کتابخوانی

اعضا و کتابداران کتابخانه های عمومی ساری در مسابقات و پویش های ملی کتابخوانی درخشیدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، پویش «هر کتابدار یک کتابخوان» که از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور تا تاریخ 12 اردیبهشت سال جاری در سطح ملی، همزمان با ایام شیوع بیماری کووید 19 برگزار شده بود، با بررسی آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره، برگزیدگان خود را معرفی کرد.
زهرا اسدی جمنانی کتابدار کتابخانه عمومی آزادگان با کتاب «نمک در جوراب» در سطح ملی و کتاب «100 نکته در شناخت دنیای پسران» در سطح استانی و خانم فاطمه بیدل کیاسری کتابدار کتابخانه عمومی ابن شهرآشوب ساروی با کتاب «اعترافات» در سطح استانی دو نفر از برگزیدگان این رقابت و پویش ملی هستند.
مسابقه کتابخوانی مجازی «مرا بخوان» هم که به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس به مدت سه ماه در سطح ملی، همزمان با ایام شیوع بیماری کووید 19 برگزار شده بود، با بررسی آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره، برگزیدگان خود را معرفی کرد.
بیش از 300 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از میان 185 اثر با رعایت تمامی شرایط جشنواره به مرحله داوری رسید. پس از بررسی آثار، 16 اثر به عنوان برگزیده این رویداد معرفی شد که ثناسادات رضایی با کتاب «یونس (ع) در شکم نهنگ» و هلیا محمدی با کتاب «دختر مو درختی» از شهرستان ساری دو نفر از برگزیدگان این رقابت و پویش ملی هستند.