فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با اولویت افتتاح کتابخانه شهر کجور

نخستین جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان نوشهر در سال جاری برگزار شد

به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی مازندران، اولین جلسه‌ی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نوشهر در سال جاری، با حضور رئیس اداره اجتماعی سیاسی امنیتی فرمانداری؛ مسئولین شهری؛ رئیس اداره کتابخانه‌های نوشهر؛ کتابداران و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن، با اولویت افتتاح کتابخانه شهر کجور در بخشداری کجور تشکیل شد.

نماینده فرماندار نوشهر طی این جلسه، با اشاره به جایگاه و اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقا و بهبود مسائل فرهنگی جامعه، بیان کرد: ما باید به حفظ و صیانت از فرهنگ ترویج و گسترش کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه کمک کنیم تا به جایی برسیم که افراد کتابخوانی را جزئی از برنامه روزانه خود بدانند، هرچند این فرهنگ در اکثر خانواده ها وجود دارد اما میخواهیم این روند تقویت شود.

رحیم علاء رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی نوشهر نیز در این نشست با اشاره به گزارش عملکرد کتابخانه های شهرستان اظهار کرد: از اجرای طرح عضویت رایگان کتابخانه های عمومی برای کارکنان ادارات در شهرستان خبر دادند

گفتنی است پیگیری مباحث نیم‌درصد شهرداری‌ها، وضعیت پروژه‌های کتابخانه‌ای شهرستان و استفاده از ظرفیت خیّرین در جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان نوشهر مطرح شد.
عكس های مرتبط :