فهرست

تازه‌ترين اخبار

آخرین سروده دبیر محافل ادبی کتابخانه های مازندران در رثای شهادت آیت‌الله رییسی؛

آنان که تماشاچی تصویر شدند با قصه و کتاب برمی گردند

میثم رنجبر از شاعران انقلابی استان مازندران در پی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی سروده‌ای را منتشر کرد.

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران؛ میثم رنجبر از شاعران انقلابی استان مازندران و دبیر محافل ادبی اداره کل کتابخانه های عمومی استان در پی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی سروده‌ای را منتشر کرد که در ادامه می‌آید.
 

آنان که تماشاچی تصویر شدند با قصه و باکتاب برمی‌گردند
آنها که روایتگر دلدادگی اند، با خاطره‌های ناب برمی‌گردند
 

آنان که به میزکار خود چسبیدند،‌ ای کاش که حال و روز خود می‌دیدند
قبرند که در وادی خاموشانند؛ چون عکس درون قاب برمی‌گردند
 

یک عده که بار کم نکردند که هیچ؛ مسئول ولی چه سود بی‌خاصیتند
بر دوش نظام بارمسئولیتند با یک من از آب و تاب برمی‌گردند
 

بدبخت کسی که نیتش بیداریست خوشبخت کسی که جزء بیداران است
آنان که دوچشم باز دارند که حیف؛ از خواب فقط به خواب برمی‌گردند
 

سرمایه و صاحبان این خاک عزیز القصه فقط کوخ نشینان اندو
وقتی که به تشییع شهیدان بروند، با گریه‌ی بی‌حساب برمی‌گردند
 

آنان که به ذات اهل مسئولیتند، کم کم همه جا دچار مقبولیتند.
یکریز به فکر مرهمی بر دردند، پس با جگری کباب برمی‌گردند
 

یک عمر مسافران خدمت هستند پیداست که دنبال شهادت هستند
صدنامه پر از سئوال را می‌گیرند با دست پر از جواب برمی‌گردند
 

فرق است میان مردن و کشته شدن؛ فرق است میان رفتن و جان دادن
آنان که به مرگ خویش جان می‌بخشند، چون واژه به شعر ناب برمی‌گردند
 

باید که رسیده باشی و چیده شوی در اوج ندیدن خودت دیده شوی
انگورترین‌ها که به میخانه روند، در هیئت یک شراب برمی‌گردند
 

با آن که شهید دفن حتی بشود، تابوت شهید فیض را واسطه است
گل‌ها که به کارخانه راهی بشوند، قطعا همگی گلاب برمی‌گردند
 

این دور تسلسل است و هی می‌گردد، بنگر که تو در کدام سنگر هستی؟
یک عده در انقلاب جان می‌بازند، یک عده از انقلاب برمی‌گردند