فهرست

تازه‌ترين اخبار

با هدف افزایش سطح علمی کتابداران انجام شد؛

برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای و جایگاه کتابخانه‌های عمومی در مازندران

کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای و جایگاه کتابخانه‌های عمومی با هدف افزایش سطح علمی کتابداران در هفته کتاب و کتابخوانی در مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای و جایگاه کتابخانه‌های عمومی با هدف افزایش سطح علمی کتابداران به صورت متمرکز در کتابخانه عمومی آزادگان ساری و دیگر شهرستان های مازندران برگزار شد.

در این نشست ابتدا ضمن ارائه‌ی تعریفی از سواد و رسانه به انواع سواد و مفهوم سواد رسانه‌ای در دنیای امروز اشاره شد.

دکتر مقدس‌زاده عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی با تأکید بر لزوم ارتقاء دانش و آگاهی در حوزه‌ی رسانه گفت: هر رسانه وقایع پیرامون خود را از زاویه‌ی دید خود تعبیر و منتشر می‌کند تا ذهن مخاطب را به هدف اصلی خودشان معطوف سازند.

وی در این نشست با برشمردن ویژگی شخص دارای سواد رسانه‌ای از منظر صاحب‌نظران حوزه‌ی ارتباطات گفت: شخص دارای سواد رسانه‌ای از تأثیر رسانه‌ها بر شکل‌گیری عقاید ، باورها، ارزش‌ها و رفتارها آگاهی دارد. آن‌ها اعتبار اطلاعات را از منابع گوناگون ارزیابی می‌کنند و صرفاً به یک منبع اطلاعاتی اکتفا نمی‌کنند.

مقدس‌زاده با تأکید بر نقش مهم کتابخانه‌های عمومی در تهیه و انتشار اطلاعات و اخبار صحیح گفت: کتابداران می‌توانند با ارتقاء دانش و سوادر سانه‌ای خود چگونگی برخورد با رسانه و دریافت اطلاعات صحیح را به کاربران خود آموزش دهند.

 
عكس های مرتبط :