فهرست

تازه‌ترين اخبار

تقدیر کتابخانه‌های عمومی مازندران از مددجویان زندانی حافظان قرآن کریم

به همت اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران از مددجویان زندانی که موفق به حفظ قرآن کریم شدند، تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، در راستای مسئولیت اجتماعی کتابخانه های عمومی استان و با هدف اشاعه فرهنگ کتابخوانی در زندان‌ها، مددجویان زندانی که موفق به حفظ قرآن کریم شدند از این افراد تجلیل شد.

کتابخانه های عمومی در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش و اشاعه فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان آحاد مختلف مردم جامعه، نگاه ویژه ای به ارائه خدمات کتابخانه ای در میان مددجویان زندان دارد.
زندانیان که به هر دلیلی بر اساس قانون در حال طی دوره محکومیت خود هستند، از فرصت کافی برخوردار بوده و مطالعه کتب مفید یکی از بهترین اقدامات در این ایام به شمار می آید.

از آنجایی که یکی از بهترین ابزارها برای کاهش آسیب‌ها در زندان، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، کتابخانه های عمومی مازندران در راستای  توسعه فعالیت های فرهنگی پای کار آمده و امیدواریم با توانمندسازی زندانیان شاهد کاهش جرایم در سطح جامعه و شاهد حضورشان بعد از طی دوران محکومیت در جامعه باشیم.

زندانیان با انس با کتاب قرآن کریم، تعلیم و تعلم مباحث قرآنی توانسته‌اند آرامش زیبا و لطیف را در دوران حبس برای خود و خانواده ایجاد كنند.