فهرست

اخبار برگزيده

ظهر امروز انجام شد؛

بازدید نهایی از آماده‌سازی پروژه کتابخانه اسبوکلا برای افتتاح در هفته آینده

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران جهت بررسی آخرین وضعیت کتابخانه اسبوکلا ساری جهت افتتاح از این پروژه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، ظهر امروز ( 15 شهریور 1400) در راستای بررسی آخرین وضعیت کتابخانه اسبوکلا ساری آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به همراه معاونین و کارشناسان فنی از این پروژه بازید کردند.

آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران گفت: یکی از اهداف کتابخانه های عمومی طی سال‌های اخیر توسعه فرهنگی و عدالت مطالعاتی در روستاهاست و مازندران توفیقات بسیاری در احداث کتابخانه های عمومی در سطح روستاها داشته است.

وی بیان کرد: امیدواریم به همت خیران و توجه بیشتر مسئولان ذیربط به پروژه های فرهنگی شاهد توسعه ایده آل فرهنگی در استان باشیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران  با اشاره به اینکه در هفته آینده این پروژه باارزش افتتاح و تقدیم مردم شریف اسبوکلا می شود، تصریح کرد: علی رغم همه مشکلات  مالی و چالش‌های موجود، ما به وعده ای که دادیم عمل کردیم.
عكس های مرتبط :