فهرست

با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان:

کارگروه توسعه مدیریت کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه توسعه مدیریت کتابخانه‌های عمومی استان با حضور امیری، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی، نماینده‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندارن؛ نخستین جلسه کارگروه توسعه مدیریت کتابخانه‌های عمومی استان صبح چهارشنبه 7 دی ماه با هدف بررسی عملکرد اداره کل کتابخانه‌های عمومی در جشنواره شهید رجایی، بررسی چالش‌ها و تعیین راهکار جهت ارتقاء و بهبود عملکرد این اداره‌ی کل در راستای تحق نقشه راه اصلاح نظام اداری با حضور هادی امیری، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران، مصطفی کوشافر، نماینده‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ، معاونین و کارشناسان ستادی در دفتر مدیرکل تشکیل شد.

امیری، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از نظر شاخص تعداد کتابخانه‌ی عمومی دارای رتبه نخست در بین کشورهای منطقه و جهان اسلام است، گفت: بهبود عملکرد و رفع مشکلات کتابخانه‌های عمومی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران این نهاد می‌باشد که نیازمند تلاش و همت مضاعف می باشد.

وی در ادامه تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه توسعه‌ی مدیریت را یکی از مهم‌ترین منابع‌ شناسایی چالش‌ها و تعیین راهکار دانست و افزود: تهیه و ارسال بانک اطلاعاتی چالش‌های شناسایی‌شده به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌تواند کمک قابل توجهی در تهیه‌ی طرح جامع خدمت نماید.

مصطفی کوشافر، کارشناس توسعه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کارگروه توسعه‌ی مدیریت کتابخانه‌های عمومی استان ضمن ارائه‌ی گزارش تحلیلی از وضعیت این اداره‌ی کل در جشنواره شهید رجایی 1400 گفت: برگزاری مستمر جلسات کارگروه و فعال بودن کمیته‌های تخصصی ذیل آن نقش به‌سزایی در کسب جایگاه حقیقی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در جشنواره شهید رجایی و در نتیجه ارتقاء و بهبود عملکرد آن دارد.

در ادامه‌ی این جلسه معاونین اداری مالی، امور کتابخانه‌ها و همکاری‌ها و کارشناس آمار و پژوهش اداره کل به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
 
عكس های مرتبط :