فهرست

گزارش تصويري

شصت و سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران

شصت و سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.