فهرست

گزارش تصويري

تحویل 2500 جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی مازندران

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: در طرح خیرخواهانه بنیاد آموزشی قلم‌چی، 2 هزار و 511 جلد کتاب کمک درسی به کتابخانه عمومی استان مازندران تحویل داده شد.