فهرست

گزارش تصويري

اجرای طرح همسفر دانا در قائم‌شهر

به مناسبت روز حمل و نقل طرح همسفر دانا در راستای ارتقای فرهنگ کتابخوانی در قائم‌شهر اجرا شد.