فهرست

شهرستان نور

دعوت فرماندار شهرستان نور برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی

دعوت فرماندار شهرستان نور برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی

فرماندار شهرستان نور از کارکنان و کارمندان دستگاه های اجرایی برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت کرد.

23 /6/ 1400
مشاهده