فهرست

شهرستان نكا

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نکا

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نکا

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نکا با محوریت یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در سالن جلسات کتابخانه باقرالعلوم نکا برگزار شد.

23 /6/ 1400
مشاهده