فهرست

شهرستان عباس آباد

لزوم همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی عباس‌آباد در ترویج فرهنگ کتابخوانی
معاون فرمانداری عباس آباد تاکید کرد

لزوم همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی عباس‌آباد در ترویج فرهنگ کتابخوانی

معاون سیاسی – اجتماعی فرمانداری عباس آباد خواستار همکاری و همراهی تمام دستگاه های اجرایی در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی شد.

23 /6/ 1400
مشاهده