فهرست

شهرستان رامسر

بیش از 200 میلیون ریال کتاب به کتابخانه های رامسر اهدا شد
به همت خیّرین رامسری؛

بیش از 200 میلیون ریال کتاب به کتابخانه های رامسر اهدا شد

خیّرین حوزه کتاب شهرستان رامسر 100 میلیون ریال به کتابخانه عمومی احمری نژاد کتالم و ۱۲۰ میلیون ریال کتاب به کتابخانه عمومی دکتر کنی رمک اهدا کردند

12 /3/ 1403
مشاهده
نخستین جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر در سال جاری برگزار شد
با حضور فرماندار رامسر؛

نخستین جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر در سال جاری برگزار شد

با حضور فرماندار رامسر، اولین جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان در کتابخانه مرحوم دکتر مرتضی کنی برگزار شد.

30 /2/ 1403
مشاهده