فهرست

شهرستان رامسر

اقدام شایسته عضو انجمن کتابخانه عمومی رامسر در سالگرد عروج فرزند عزیزش/هزینه‌هایی که صرف ترویج فرهنگ مطالعه شد

اقدام شایسته عضو انجمن کتابخانه عمومی رامسر در سالگرد عروج فرزند عزیزش/هزینه‌هایی که صرف ترویج فرهنگ مطالعه شد

یکی از خیران و عضو انجمن کتابخانه های عمومی رامسر در اقدامی خداپسندانه و فرهنگی تمام هزینه های مراسم سالگرد فرزند عزیزش را به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اختصاص داد.

19 /11/ 1400
مشاهده