فهرست

شهرستان جويبار

دیدار رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی جویبار با سرپرست شهرداری جویبار

دیدار رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی جویبار با سرپرست شهرداری جویبار

رئیس اداره کتابخانه های عمومی جویبار در راستای همکاری های و تعامل بیشتر با سرپرست شهرداری جویبار دیدار و گفت و گو کرد.

23 /6/ 1400
مشاهده