فهرست

شهرستان تنكابن

آیین اهدای کتابهای مرحوم علیرضا سبزیان به کتابخانه عمومی تنکابن
با حضور مسئولین شهرستانی برگزار شد؛

آیین اهدای کتابهای مرحوم علیرضا سبزیان به کتابخانه عمومی تنکابن

آیین اهدای کتابهای کتابخانه شخصی مرحوم استاد دکترعلیرضا سبزیان به کتابخانه عمومی تنکابن با حضور مسئولین شهرستان و خانواده مرحوم در کتابخانه تنکابن برگزار شد.

12 /9/ 1401
مشاهده
نشست دختران کتابخوان در کتابخانه های عمومی استان
به مناسبت روز دختر برگزار شد؛

نشست دختران کتابخوان در کتابخانه های عمومی استان

همزمان با نشست دختران کتابخوان مرکز استان، در کتابخانه های عمومی نیز نشست کتابخوان با حضور فرمانداران و روسای ادارت دستگاه های فرهنگی شهرستان برگزار شد.

12 /3/ 1401
مشاهده