فهرست

شهرستان بابلسر

افتتاح بخش دفاع مقدس کتابخانه عمومی بهنمیر
بمناسبت دهه مبارک فجر انجام شد؛

افتتاح بخش دفاع مقدس کتابخانه عمومی بهنمیر

بمناسبت دهه مبارک فجر بخش دفاع مقدس کتابخانه عمومی بهنمیر افتتاح شد.

19 /11/ 1400
مشاهده