فهرست

شهرستان بابل

کارگاه مهارت‌های زندگی ویژه ناشنوایان در کتابخانه های بابل برگزار شد
همزمان با روز جهانی معلولین

کارگاه مهارت‌های زندگی ویژه ناشنوایان در کتابخانه های بابل برگزار شد

همزمان با روز جهانی معلولین دومین جلسه کارگاه مهارت‌های زندگی (ازدواج موفق) ویژه ناشنوایان در کتابخانه شهیدان نجاریان شهرستان بابل برگزار شد.

14 /9/ 1401
مشاهده
کارگاه آموزش داستان نویسی ادبیات نوجوان با حضور داوود امیریان برگزار شد.
به میزبانی شهرستان بابل:

کارگاه آموزش داستان نویسی ادبیات نوجوان با حضور داوود امیریان برگزار شد.

در آخرین روزهای هفته کتاب کارگاه آموزش داستان نویسی ادبیات نوجوان با حضور داوود امیریان به میزبانی شهرستان بابل برگزار شد.

26 /8/ 1401
مشاهده