فهرست

شهرستان بابل

مکانی برای طلوع اندیشه ها در روستای اله چال بابل
گزارش تصویری؛

مکانی برای طلوع اندیشه ها در روستای اله چال بابل

همزمان با اربعین شهدای مظلوم پرواز اردیبهشت؛ آیین افتتاح و بهره برداری کتابخانه طلوع اندیشه شهرستان بابل با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در حسینیه حضرت علی اکبر (ع) روستای اله چال برگزار شد.

13 /4/ 1403
مشاهده
 کتابخانه طلوع اندیشه برای ارائه خدمات در روستای اله چال بابل افتتاح شد
همزمان با اربعین شهدای خدمت؛

کتابخانه طلوع اندیشه برای ارائه خدمات در روستای اله چال بابل افتتاح شد

همزمان با اربعین شهدای مظلوم پرواز اردیبهشت؛ آیین افتتاح و بهره برداری کتابخانه طلوع اندیشه شهرستان بابل با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در حسینیه حضرت علی اکبر (ع) روستای اله چال برگزار شد.

13 /4/ 1403
مشاهده