فهرست

شهرستان آمل

جشنواره کتابخوانی رضوی راهکار مناسبی برای ترویج مطالعه است
رییس انجمن کتابخانه عمومی دابودشت:

جشنواره کتابخوانی رضوی راهکار مناسبی برای ترویج مطالعه است

رییس انجمن کتابخانه عمومی دابودشت گفت: جشنواره رضوی یکی از راههای گسترش فرهنگ کتابخوانی است که باید در بین همشهریان و مراجعین با تبلیغ گسترده و شایسته ، جهت شرکت در آن دعوت بعمل آید.

23 /6/ 1400
مشاهده