اخبار ستاد
1398/7/20 شنبه گزارش تصویری؛ بازدید معاونت امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران از کتابخانه های عمومی بهشهر معاون و کارکنان معاونت امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی، در ادامه بازدیدها، از کتابخانه های عمومی بهشهر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، معاون و کارکنان معاونت امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی، در ادامه بازدیدها از کتابخانه های عمومی شیخ فضل الله تفضلی، شهید هاشمی نژاد، آیت الله ایازی رستمکلا، شهید محمدیان خلیل شهر و آیت الله فاضلی یانه سر شهرستان بهشهر بازدید کردند.