1398/3/11 شنبه فعالیت های اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران در روز قدس؛ از حضور سفیران کتاب تا معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی و پویش با کتاب پیروزیم کتابداران مازندران در روز قدس در غرفه کتابخانه های عمومی در مسیر راهپیمایی به فعالیت های فرهنگی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، راهپیمایی روز قدس در تمامی شهرستان های مازندران با حضور پر شور و شعور کتابداران در غرفه کتابخانه های عمومی همراه بود که فعالیت هایی نظیر معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی و اجرای پویش «با کتاب پیروزیم» با حضور فعال سفیران کتاب به انجام رسید.

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991