متون عمومي
اخبار شهرستان
جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی

جشنواره ملی قصه گویی
1398/3/29 چهارشنبه گزارش تصویری : شور و هیجان در اولین روز جشنواره ملی قصه گویی نهاد کتابخانه های عمومی کشور اولین روز مرحله نهایی جشنواره ملی قصه‌گویی در مازندران با شور و هیجان زیادی به پایان رسید و رقابت سختی بین قصه‌گویان در حال برقرار است.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 284

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991