1398/3/23 پنجشنبه از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران؛ پوستر اختتامیه اولین جشنواره ملی قصه گویی منتشر شد اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران پوستر اختتامیه اولین جشنواره ملی قصه گویی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، اختتامیه اولین جشنواره ملی قصه گویی  از 28 الی 30 خرداد 98 با حضور کتابداران برگزیده کشور در اجراهای مقدماتی و منطقه ای، در مجتمع اقامتی-تفریحی بهزیستی در ساحل فرح آباد ساری برگزار خواهد شد.

لذا اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، پوستر این جشنواره ملی را منتشر کرد که به پیوست خبر می باشد.

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991